Krantenartikel BASE in het NHD

Een artikel over BASE jumpen in het NHD met Pedro Verticalo in de hoofdrol.

Download het artikel