Paragliding voor Bunnies

Pedro Verticalo adventures | Lift 18 paragliding voor bunnies Pagina 1Nu de wereld wat langzamer draait, heeft dit vouwkonijn ineens meer tijd tot haar beschikking. En hoe kun je die tijd beter besteden dan zelf te leren vliegen? Welkom bij de cursus ‘Paragliding for bunnies’. De basis – zoals dit vouwkonijn het leerde – uitgelegd in begrijpelijke
termen. Voor alle andere vouwkonijnen (en anderen!) die wat meer willen dan passagier zijn. Het is makkelijker dan je denkt. Verbaas jezelf en je piloot!

Download het artikel